Foredrag

Her kan du lese mer om Saera Khans forskjellige foredrag med emner innen alt fra ledelse til likestilling. Saera Khan skreddersyr alle foredragene etter behov og ønsker, så nettopp ditt foredrag blir unikt og relevant.

ULIKE FORMER FOR LEDELSE

 • Transformasjonsledelse - moderne form for ledelsesteori
 • Verdibasert ledelse -  hvordan kan ledere bli karismatiske inspirerende rollemodeller?
 • Agilt lederskap - Hvordan kan fleksibilitet og tilpasningsdyktighet brukes i lederskap?
 • Endringsledelse i krevende omstillingsprosesser.
 • Mangfoldsledelse -  er ulikheter et potensiale eller en belastning?
 • Innovasjonsledelse - hvordan kan mer effektiv ledelse gi bedre innovasjon?
 • Relasjonsledelse - ledelsesteori som handler om å påvirke medarbeiderne gjennom tillit og dialog.
 • Forretningsorientert ledelse - hvordan integrere forretningsideer som et strategisk virkemiddel og konkurransefortrinn i bedriftens ledelsesfilosofi.

ME TOO KAMPANJEN - SEKSUELL TRAKASSERING OG FORDOMMER

 • Er dette en smertefull realitet eller er det kun overdrivelser?
 • Hvordan håndtere varslingsaker?
 • Hvordan motarbeide slike holdninger?

MILLENIALSGENERASJONEN

 • Millenialsgenerasjonen er verdens største og lir også kalt generasjon X eller Y. Dette er generasjonen født mellom 1981 til 1996. Millenialsgenerasjonen er interessant, krevende og utfordrer oss da de har enorm interesse og store forventninger til digital teknologi, kommunikasjon, media, kunstig intelligens og bærekraft.
 • Hva skiller denne generasjonen fra andre og hvorfor?
 • Hvordan kan arbeidsmarkedet møte denne moderne generasjonens behov og forventninger?
 • Hvilke forbrukertrender, verdier og markedsanalyser trigger Millenials?
 • Kunstig intelligens, sosiale medier og emosjonell intelligens lever side om side. Hva prioriterer og tenker Millenials om disse ulike faktorene?

MOTIVASJON, ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDSGLEDE

 • Hvilke faktorer skaper arbeidsglede og motivasjon?
 • Hvordan sette sammen team med samhold som gir resultater?
 • Har du lyst til å bli en leder som blir respektert, godt likt og beundret?
 • Hvordan etablere verdens beste arbeidsplass?
 • Hva skal til for å skape trivsel og gode relasjoner? Hvem sitt ansvar er dette?
 • Høyt sykefravær, mobbing og dårlig arbeidsmiljø er dessverre virkeligheten til mange bedrifter. Hvordan skape varig endring?
 • Hvordan forberede og gjennomføre den vanskelige samtalen mellom leder og medarbeider?

INNOVASJONSLEDELSE, NYSKAPING OG KOMMERSIALISERING

 • Hvordan styre og lede innovasjonsprosesser?
 • Nye moderne innovasjonstrender og best practice metoder
 • Innføring i ulike forretningsmodeller og verktøy for innovasjon
 • Hvordan skape verdiøkning og forretningsutvikling?

LEDELSE MED MOT OG ENDRINGSLEDELSE

 • Hva er forskjellen på begrepene ledelse og ledere?
 • Hvilke personlige egenskaper bør ledere med mot ha?
 • Hvilke formelle kvalifikasjoner bør modige ledere ha?
 • Hvordan definere mot og hvordan våge å lede med mot uten å tråkke på ømme tær?
 • Hvordan lede nye endringer?

PRESENTASJONSTEKNIKK OG RETORIKK

 • Vil du mestre kunsten å gripe et publikum, vinne tvilerne over til din side og omvende motstandere?
 • Hvordan spisse budskapet ditt klart og tydelig
 • Karisma og veltalenhetens makt
 • Hvordan bruke kroppspråk for å skape tillit og få gjennomslag

HVA DREPER KREATIVITET OG ÅPENHET I EN ORGANISASJON?

 • Stramme strukturer og hierarkiske organisasjoner bidrar ofte til å hindre en åpen organisasjonskultur. Hvordan kan vi løse denne utfordringen?
 • Innføring i gode oppskrifter på hvordan vi kan fremme kreativ tenking
 • Kan maktstrukturer påvirke åpne kommunikasjonslinjer negativt?
 • Hvordan kan ledere motivere medarbeidere til mer kreativitet?

HVORDAN HÅNDTERE HERSKETEKNIKKER?

 • Har du følt deg satt ut uten å forstå hvorfor?
 • Har du opplevd å føle deg ydmyket uten å kunne sette ord på det?
 • Innføring i de tradisjonelle hersketeknikkene fra 70-tallet
 • Innføring i de moderne hersketeknikkene fra nyere tid
 • Hva er forskjellen på mobbing og hersketenikker?
 • Hvordan gjenkjenne og definere hersketeknikker?
 • Teknikker for hvordan håndtere og parere hersketeknikker

INKLUDERING – KUN POLITISK KORREKTHET ELLER HANDLING?

 • Norsk innvandringsdebatt er preget av stor velvilje, men liten interesse. Hvorfor er det slik?
 • Kan vi hente internasjonale erfaringer?
 • Er nordmenn kulturrelativistiske snillinger eller fremmedfiendtlige?
 • Innføring av modell over ulike aktører i fagfeltet og praktiske løsninger for inkludering

MANGFOLD- ET POTENSIALE ELLER EN BELASTNING?

 • Mange bedriftsledere ansetter kun medarbeidere lik en selv. Hvorfor denne redselen?
 • Diversitet i ulik bakgrunn og profil kan skape utfordringer, men er ofte likevel nødvendig for å skape endring. Hvordan takler vi dette?
 • Strategier for å etablere ny rekrutteringspolitikk og mer mangfold

FEMINISME SETT I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV

 • Likestillingskampen i Norge har fått ny farge. Er vi bevisste og tåler vi det?
 • Tar norske kvinner likestillingen forgitt?
 • Minoritetskvinner har ikke samme rettigheter og selvfølgeligheter som norske kvinner. Hvordan inkluderer vi våre medsøstre?
 • Hvordan hente internasjonal innsikt inn i den norske debatten?

ISLAM – KUN EKSTREMISTER ELLER ROM FOR YTRINGSFRIHET?

 • Kristendommen har vært gjennom en reformasjonsprosess Islam ikke har hatt. Forstår vi historien?
 • Ulike aktører og retninger innenfor Islam
 • Hva gjør vi når kristne, muslimer og andre religiøse grupper møtes i klasserommet og i arbeidslivet?

«HVOR LANGT KAN RELIGIONSFRIHETEN GÅ?»

 • Religionsfrihet er en menneskerettighet. Hva gjør vi når disse to elementene havner i konflikt?
 • Er barnehijab, egne bønnerom på arbeidsplassen og kjønnsdelt svømmeundervisning ok?
 • Hva gjør vi når norske likestillingsverdier er på kollisjonskurs med enkelte religiøse oppfatninger?